Ценностна Книга е

cпецифично и целево издаден документ с духовна и морална стойност, който се използва единствено и само за контролирани и прозрачни Дарителски Кампании и Дарителски Акции

    Видове Ценностни книги:
  • Дарителски Писма;
  • Договори за дарение.

Актив        

„Актив К” с Издателски идентификационен № 9587/1997!

С издателски идентификационен номер N:35149 на Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

повече...